Stilstaan om vooruit te gaan.

Stilstaan bij ...

Een gevoel van gezamenlijkheid in ons team of in de organisatie

Er zijn een aantal zaken nodig om een gevoel van gezamenlijkheid te ervaren. Vertrouwen in elkaar, gedeelde waarden en normen, positieve omgang, op elkaar kunnen bouwen en samen resultaten realiseren zijn er daar een aantal van. We staan stil bij deze cruciale zaken en op elk aspect bezien we wat er al is en welke verbetermogelijkheden er bestaan. In het vervolg lopen we de voortgang van de verbeteringen na en bespreken hoe borging hiervan mogelijk is.

Ondernemendheid en verantwoordelijkheidsgevoel, verandering mogelijk maken

Ondernemendheid en verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan als er betrokkenheid bestaat bij de taken die moeten worden uitgevoerd. Dit kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een ondersteunende werkomgeving, het stellen van uitdagende doelen, het aanmoedigen om te leren, experimenteren (en falen), het belonen en erkennen van creativiteit en het faciliteren van medewerkers in tijd, ruimte en (financiële) middelen. Een duidelijke visie en bijpassend beleid zijn noodzakelijk. We staan stil bij deze cruciale zaken en op elk aspect bezien we wat er al is en welke verbetermogelijkheden er bestaan. In het vervolg kunnen we de voortgang van de verbeteringen nalopen en bespreken hoe borging hiervan mogelijk is.

Zorgdragen voor mensen: betekenisgeving in werk, voorkomen van (te) hoge werkdruk en uitgeblust raken

Werkdruk ontstaat vaak door een combinatie van factoren, zoals een hoge werklast, (te) strakke deadlines, onduidelijke of onrealistische verwachtingen, een ongezonde werkcultuur, persoonlijke omstandigheden en perfectionisme. Bevlogenheid daarentegen ontstaat als mensen betekenisvol werk doen, waarin ze autonomie ervaren, voldoende uitdagingen, een ondersteunende werkomgeving, ontwikkelingsmogelijkheden en een goede integratie van werk en privé. We staan stil bij deze zaken en op elk aspect bezien we wat er al is en welke verbetermogelijkheden er bestaan. In het vervolg kunnen we de voortgang van de verbeteringen nalopen en bespreken hoe borging hiervan mogelijk is.

Herken je een van deze zaken in jouw organisatie en wil je hier graag langer bij stilstaan onder begeleiding van een ervaren adviseur? Neem dan contact op.

Wat doen we?

Aizen Wetenschap in Bedrijf helpt organisaties een positieve bijdrage te leveren aan de wereld van vandaag én morgen door begeleiding op het gebied van leiderschap-, team-, organisatie- en strategieontwikkeling. Onze dienstverlening bestaat uit de volgende zaken: 

  • Procesbegeleiding: gesprekken leiden binnen (directie-)teams, werk- of projectgroepen;
  • Leiderschapsontwikkeling: workshops, professionalisering en coaching;
  • Organisatieontwikkeling: probleemanalyse en opstellen veranderplannen.

Begeleiding: hoe ziet dat eruit?

Om van waarde te zijn en te blijven voor klanten en de maatschappij moeten organisaties blijven ontwikkelen. Daar is gespecialiseerde kennis voor nodig, maar vooral ook inzicht in werkvormen die deze kennis van waarde maken voor jouw organisatie. 

Aizen Wetenschap in Bedrijf gebruikt state-of-the-art wetenschappelijke kennis, met een focus op een positieve werkomgeving, purpose (bijdrage aan de wereld van vandaag én morgen) en het leiderschap dat daarvoor nodig is. 

Onze begeleiding bestaat uit korte masterclasses (om jou en de deelnemers te verrijken met kennis) en praktische opdrachten (waarmee je direct aan de slag kunt voor jouw organisatie).

Het belang van reflectie in organisaties

Stilstaan staat voor de ruimte en tijd die wordt gecreëerd voor reflectie op de werkpraktijk. Juist deze ruimte voor reflectie is cruciaal om complexe vraagstukken van meerdere kanten te bezien, er werkelijk in te duiken en zo effectieve interventies te bedenken om het vraagstuk aan te pakken. Of om te bezien hoe de samenwerking verloopt. Door stil te staan ontstaat er ruimte om elkaar te zien en te leren begrijpen.

Dergelijke reflectie draagt bij aan het effectiever functioneren, het vergroten van de gezamenlijkheid, het verhogen van het werkplezier, het verbeteren van communicatie en zo het verbeteren van de organisatieresultaten. Oftewel: effectiever vooruit gaan.

Opdrachtgevers Morris Oosterling/ Aizen Wetenschap in Bedrijf