Stilstaan om vooruit te gaan.

Het belang van reflectie in organisaties

Stilstaan staat voor de ruimte en tijd die wordt gecreëerd voor reflectie op de werkpraktijk. Juist deze ruimte voor reflectie is cruciaal om complexe vraagstukken van meerdere kanten te bezien, er werkelijk in te duiken en zo effectieve interventies te bedenken om het vraagstuk aan te pakken. Of om te bezien hoe de samenwerking verloopt. Door stil te staan ontstaat er ruimte om elkaar te zien en te leren begrijpen.

Dergelijke reflectie draagt bij aan het effectiever functioneren, het vergroten van de gezamenlijkheid, het verhogen van het werkplezier, het verbeteren van communicatie en zo het verbeteren van de organisatieresultaten. Oftewel: effectiever vooruit gaan.

Stilstaan bij ...

We missen een gevoel van gezamenlijkheid in ons team of organisatie

Er zijn een aantal zaken nodig om een gevoel van gezamenlijkheid te ervaren. Vertrouwen in elkaar, gedeelde waarden en normen, positieve omgang, op elkaar kunnen bouwen en samen resultaten realiseren zijn er daar een aantal van. We staan stil bij deze cruciale zaken en op elk aspect bezien we wat er al is en welke verbetermogelijkheden er bestaan. In het vervolg lopen we de voortgang van de verbeteringen na en bespreken hoe borging hiervan mogelijk is.

We zien een gebrek aan ondernemendheid en verantwoordelijkheidsgevoel, veranderen lukt hierdoor niet

Ondernemendheid en verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan als er betrokkenheid bestaat bij de taken die moeten worden uitgevoerd. Dit kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een ondersteunende werkomgeving, het stellen van uitdagende doelen, het aanmoedigen om te leren, experimenteren (en falen), het belonen en erkennen van creativiteit en het faciliteren van medewerkers in tijd, ruimte en (financiële) middelen. Een duidelijke visie en bijpassend beleid zijn noodzakelijk. We staan stil bij deze cruciale zaken en op elk aspect bezien we wat er al is en welke verbetermogelijkheden er bestaan. In het vervolg kunnen we de voortgang van de verbeteringen nalopen en bespreken hoe borging hiervan mogelijk is.

We moeten (te) veel, we missen betekenis in het werk: mensen raken uitgeblust en ervaren alleen nog maar werkdruk

Werkdruk ontstaat vaak door een combinatie van factoren, zoals een hoge werklast, (te) strakke deadlines, onduidelijke of onrealistische verwachtingen, een ongezonde werkcultuur, persoonlijke omstandigheden en perfectionisme. Bevlogenheid daarentegen ontstaat als mensen betekenisvol werk doen, waarin ze autonomie ervaren, voldoende uitdagingen, een ondersteunende werkomgeving, ontwikkelingsmogelijkheden en een goede integratie van werk en privé. We staan stil bij deze zaken en op elk aspect bezien we wat er al is en welke verbetermogelijkheden er bestaan. In het vervolg kunnen we de voortgang van de verbeteringen nalopen en bespreken hoe borging hiervan mogelijk is.

Herken je een van deze zaken in jouw organisatie en wil je hier graag langer bij stilstaan onder begeleiding van een ervaren adviseur? Neem dan contact op.

Wat doen we concreet?

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende zaken: 

  • Procesbegeleiding: gesprekken leiden binnen (directie-)teams, werk- of projectgroepen;

  • Leiderschapsontwikkeling: workshops, professionalisering en coaching;

  • Organisatieontwikkeling: probleemanalyse en opstellen veranderplannen.

Opdrachtgevers Morris Oosterling/ Aizen Wetenschap in Bedrijf