Aizen Wetenschap in Bedrijf

Organisaties in het publieke domein zijn continu in een meervoudige waardenafweging aan het balanceren tussen efficiënte dienstverlening, zoveel mogelijk klanten (leerlingen, studenten, patiënten, cliënten) bedienen en de bedoeling van beleidsmakers in de praktijk brengen. 

Waarde van publieke diensten komt dagelijks tot uitdrukking in het contact tussen professionals en ‘klanten’, zoals leerlingen, studenten, patiënten en cliënten. 

 

Aizen Wetenschap in Bedrijf staat voor de vertaling van wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse praktijk van publieke organisaties. Aizen draagt hiermee bij aan de realisatie van publieke waarde. Dit doet Aizen door effect- en evaluatieonderzoek van diverse initiatieven in zorg en onderwijs, door leiderschapsontwikkeling in executive onderwijs, trainingen, workshops en masterclasses, ondersteuning van strategievorming en adviestrajecten waarin leiderschap, strategie en uitvoering bij elkaar worden gebracht om optimale waarde te bepalen en realiseren. 

 

Aizen Wetenschap in Bedrijf draagt hiermee bij aan nieuwe inzichten, die kunnen leiden tot nieuwe keuzes. Deze keuzes zijn de basis voor groei en ontwikkeling, betere resultaten en meer impact. Onder diensten vind je meer informatie hoe wij dat doen.

Waarde in uitvoering

Waarde wordt bepaald door een complex samenspel van verschillende factoren, die deze dagelijkse interactie beïnvloeden en richten. Zo zijn professionaliteit van de medewerkers, de discretionaire ruimte binnen de organisatie om eigenstandig afwegingen te maken, en de feitelijke waardenafweging op de werkvloer bepalend voor de waarde die geleverd wordt. Leidinggevenden hebben door hun handelen, maar ook door de strategievorming binnen de organisatie een belangrijke rol in de wijze waarop in de dagelijkse praktijk wordt gehandeld en op welke wijze afwegingen door de professionals worden gemaakt.

Indien in dit samenspel onevenwichtigheden ontstaan, zal ook de uiteindelijke waarde onevenwichtig zijn. Zacka (2017) spreekt van drie van dergelijke onevenwichtige posities: ‘indifferent’, ‘caregiver’ en ‘law enforcer’. We kennen allemaal wel de docent die na al die jaren geen zin meer heeft te veranderen en ‘zijn lesjes maar weer afdraait voor weer een nieuwe lichting leerlingen’. De sleur maakt dat het hem niet meer uitmaakt welke leerlingen hij voor zich heeft. Dit is een voorbeeld van de ‘indifferent’, die efficiënt maar niet erg effectief is, en zijn leerlingen zeker niet begeistert. Ook kennen we allemaal de verpleegkundige, met die speciale band met die ene vrouw die zo hulpbehoevend is. Ze vergeet al haar andere patiënten, en heeft alleen maar oog voor die ene vrouw en helpt en verzorgt haar meer dan haar lief is. Dit is een echte ‘caregiver’. Tot slot is er de ‘law enforcer’, die streng optreedt als regels worden overtreden. Recent kwam opnieuw een goed voorbeeld hiervan in de media: de wijze waarop de medewerkers van de Belastingdienst zijn omgegaan met burgers, die mogelijk de regels hadden overtreden.

Realisatie van waarde in de uitvoering vraagt om duidelijke strategische intenties, kaders en normen voor de uitvoering, maar tegelijkertijd voldoende ruimte om in specifieke situaties eigen afwegingen te kunnen maken.

 

Waarde in leiderschap en strategie

Uit voorgaande voorbeelden zien we duidelijk dat er situaties kunnen ontstaan, waarin waarde niet of niet optimaal wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld als er onvoldoende mogelijkheden worden geboden om in de dialoog met elkaar en met leidinggevenden tot een zinvol en moreel midden te komen. Er is altijd sprake van een meervoudige afweging, die niet eenduidig of van bovenaf bepaald kan worden, maar die onderzocht en inzichtelijk gemaakt moet worden. Dit heeft belangrijke consequenties voor strategievorming en leiderschap.

Nog altijd wordt veelal vanuit een topdown perspectief gedacht over leiderschap en strategie, alsof waardecreatie kan worden bedacht en met de juiste structuren en activiteiten kan worden vormgegeven. Aizen ziet dat leiding geven in het publieke domein veel meer vraagt om bewustzijn van de meervoudigheid, het tonen van lef en kwetsbaarheid, reflectie op denken en doen, leren en ontwikkelen en omgevingsbewustzijn. Dit betekent ook loslaten en vertrouwen in de uitvoering. 

Het is vooral een uitdaging om de strategie levend te krijgen in de organisatie. Dat vraagt om betrokken leiderschap, waarin de leiding de verbinding kan maken met (het werk van) de professionals en de verbinding met de strategische doelen. Het begint uiteindelijk altijd bij de professional, niet bij de strategie.

 

Wil je meer weten over wat Aizen voor jou kan betekenen, neem dan contact op via morris@aizen.nl of 06-45486116.