Wij creëren ruimte voor ondernemerschap. 

Onze missie start met het geloof dat dit vraagt om een aantal dingen van en voor medewerkers, namelijk:

Visie

Inzicht in je 'purpose', je waarden en doelen.

Vrijheid

Autonomie, de mogelijkheid om je visie te realiseren.

Verantwoordelijkheid

Regie en eigenaarschap, een drive om je visie te realiseren.

Wat doen we?

Aizen ondersteunt organisaties, leidinggevenden, teams en individuen bij het creëren van de condities waaronder medewerkers ondernemend kunnen zijn. Concreet betekent dit: 

  • Teamontwikkeling: procesbegeleiding van teams, werk- of projectgroepen;
  • Leiderschapsontwikkeling: workshops, professionalisering en coaching;
  • Organisatieontwikkeling: probleemanalyse, opstellen veranderplan en -aanpak, begeleiding van implementatie en borging, effectmeting.

Opdrachtgevers Morris Oosterling/ Aizen Wetenschap in Bedrijf