Aizen Wetenschap in Bedrijf

Visie op onderwijs

Het onderwijs heeft een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen naar volwassenheid, naar hun positie in de samenleving. Dit betekent ook dat scholen zich niet alleen bekommeren om kennis voor morgen, maar vooral ook om de waarden voor morgen. De kennis én waarden die kinderen nu meekrijgen bouwen de samenleving van morgen.

De essentie van leren op school is dat elke leerling dromen en talenten heeft, en dat deze in samenhang worden gezien en ontwikkeld in school. Nieuwsgierigheid, interesse en passie staan daarin centraal. 

Visie op school

De school is een ontmoetingsplaats, waar energie, positiviteit en een goede omgang bestaan om samen aan mooie doelen te werken in een levendige omgeving. De school is geen bedrijf, ook al wordt het vaak wel zo aangestuurd vanuit het systeem.

Visie op leiderschap

De schoolleiding heeft oog voor de ontwikkeling van en is betrokken bij de docenten. De docenten zijn immers degene die het onderwijs dagelijks met en voor de leerlingen vormgeven. De school is een gemeenschap, de plek waar vanuit intrinsieke motivatie gewerkt wordt aan de ontwikkeling van alle leerlingen. “Happy employees make happy customers make happy employees”. Scott Geller weet dit in zijn TED-talk treffend te duiden.

Wist je dat…

  • Startende leidinggevenden deze waarden van betrokken leiderschap belangrijk vinden in hun omgang met het team waar zij leiding aan geven;
  • Het desalniettemin moeilijk wordt gevonden om goed vorm en inhoud te geven aan deze waarden;
  • Hierdoor veel scholen worstelen met “echt” maatwerk, met oog voor ieders inzet en kracht, met goede besturing die verder gaat dan cijfers, financiën en output;
  • Veel scholen vanuit bestaande routines en verhoudingen zekerheid zoeken in wat ze doen, in plaats van te zoeken naar vernieuwing, ook al weten zij dat dit niet beter is voor de ontwikkeling van hun leerlingen;
  • En dit heel begrijpelijk is, maar er ook gezocht moet worden naar nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen om deze impasse te doorbreken.

Aizen ziet dat nieuw onderwijs vorm kan krijgen en impasses kunnen worden doorbroken door betrokken leiderschap en draagt hier aan bij door:

1. Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van schoolplannen

2. Trainingen, workshops en masterclasses

3. Coaching

4. Werving en selectie

Wil je meer weten over wat Aizen voor jou kan betekenen, neem dan contact op via morris@aizen.nl of 06-45486116.