Strategie

Op elk moment is het van belang dat een organisatie een duidelijke strategische koers heeft, en teams heldere teamplannen, die gebaseerd zijn op een visie en purpose, en waarin doelen worden gesteld voor de toekomst.

Dit vraagt om een gedegen analyse van het speelveld en de interne organisatie, bijvoorbeeld aan de hand van de Golden Circle, SWOT-, scenario- en DESTEP-analyse.

Bovendien vraagt het steeds vaker om een analyse van relevante en belangrijke stakeholders, om vervolgens ook een adequate dialoog aan te gaan over claims, concerns en issues. Dit proces leidt tot een koers en plannen, waarvan op voorhand een positief beeld is ontstaan.

Een goede strategie leidt tot focus, betrokkenheid, commitment, energie en productiviteit.

Aizen stimuleert en ondersteunt strategieontwikkeling door middel van:

Begeleiding van
strategiedagen/ heisessies

Een dag of enkele dagen weg uit de dagelijkse hectiek om met elkaar te verbinden en te werken aan de strategie. Goed voorbereid met elkaar in dialoog over de strategie, de voortgang van de executie, succes- en faalfactoren en marktontwikkelingen. 

Heel belangrijk, maar tijdens deze dagen hebben jullie ook aandacht voor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk en hoe door na deze dag/ dagen. 

Diverse werkvormen, aangevuld met gedegen wetenschappelijke onderbouwing maken de strategiedagen en heisessies van Aizen een dynamisch geheel.

Begeleiding bij de ontwikkeling van strategische koers/ teamplannen

Als de contouren van het proces duidelijk zijn, is het vervolgens minstens zo belangrijk om geregeld tijd met elkaar te spenderen aan de uitvoering van het proces. Externe begeleiding heeft als grote voordeel dat er een ‘stok achter de deur is’ en de essentiële ontwikkeling niet verzandt tussen alle andere urgente zaken. 

Aizen ondersteunt organisaties bij strategie- en teamplanontwikkeling aan de hand van diverse methodieken, zoals vierde generatie evaluatie, scenario-analyse of de Dephi-methode.

Wil je weten wat Aizen voor jou kan betekenen?