Aizen Wetenschap in Bedrijf

Waarom Aizen?

Aizen gelooft dat iedereen in school meer energie, geluk, betekenis en passie krijgt door betrokken leiderschap. Dit kan ontstaan door betere (zelf-)inzichten van bestuurders, schooldirecteuren en docenten.

Hoe werkt Aizen aan betrokken leiderschap?

  • Diepgaand begrip van de situatie: vraagverheldering vanuit beelden en waarden

De problemen en ontwikkelingen die in de dagelijkse praktijk spelen zijn legio. Het ordenen en
uiteenrafelen van beelden en waarden, van feiten en verbanden, biedt inzicht in verschillende opvattingen op een vraagstuk binnen de school. Deze verheldering is noodzakelijk om vanuit een
gedeeld perspectief te bepalen wat effectieve stappen zijn richting de gewenste
toekomst.

  • Vormgeven aan oplossingsrichtingen: inzetten van wetenschappelijke kennis

Over diverse vraagstukken in scholen is al veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Aizen vervult hierbij een brugfunctie tussen de praktijk, die middenin de taaie vraagstukken zit en de (wetenschappelijke) kennis ontbeert, en de wetenschap, waar deze kennis beschikbaar is, maar die de weg naar de praktijk onvoldoende weet te vinden.

  • Goede stuurinformatie: van dataverzameling naar wijze besluitvorming

Over een onderliggend vraagstuk wordt soms goede informatie verzameld, soms helemaal niet. Beleid
wordt zodoende soms op niet meer dan een beeld van de realiteit gevormd. Daarmee laat een school veel potentie liggen. Goede informatieverzameling is daarom essentieel. Aizen helpt scholen de juiste informatie te verzamelen, en de verzamelde informatie te analyseren en interpreteren, zodat er ook sturing van uit kan gaan.

Opdrachtgevers van Aizen

De naam Aizen

Aizen is een van de Japanse Wijsheidsgoden in de Buddhistische traditie. Hoewel zijn voorkomen gemeen en onvriendelijk is, heeft Aizen juist compassie voor mensen, en helpt ze om hun eigen moeilijkheden te overwinnen. Aizen staat voor transformatie op weg naar verlichting. 

De naam is ook een verwijzing naar de antagonist in de serie Bleach. Dit is een ode aan Edwin, een goede vriend, die fan was van deze serie en in 2015 plotseling kwam te overlijden. Aizen is in staat mensen een alternatieve realiteit te laten zien.

Oprichter

Mijn naam is Morris Oosterling en ik ben de oprichter van Aizen Wetenschap in Bedrijf. Na mijn middelbare school in Raalte, heb ik een doctoraal opleiding economie afgerond, met specialisatie in ondernemerschap en strategie. In mijn afstudeeronderzoek heb ik gekeken naar de invloed van een grootschalige onderwijs- en organisatieverandering op de motivatie van docenten aan een hogeschool. Vervolgens heb ik gewerkt als beleidsonderzoeker en –adviseur in het onderwijsveld en als controller en leidinggevende bij een non-profit organisatie, die zich inzet voor jongeren met leerproblemen en verstandelijke beperking om ze te begeleiden naar een diploma en naar werk.. 

Ik ben in juli 2019 gepromoveerd in de sociale wetenschappen met mijn proefschrift ‘Op zoek naar leiderschap: de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie’.

 

Wil je meer weten over wat Aizen voor jou kan betekenen, neem dan contact op via morris@aizen.nl of 06-45486116.