Over Aizen

Wetenschap in Bedrijf

Wetenschap in Bedrijf staat voor de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk, waarbij ik de nabijheid met de praktijk zoek. Hoewel organisaties ontzettend veel kunnen hebben aan de wetenschap, wordt de brugfunctie onvoldoende benut. Er is meer kennis beschikbaar dan ooit. Kennis die onvoldoende een weg vindt naar de praktijk. Leiders van tegenwoordig hebben deze kennis nodig om een beter antwoord te hebben op de vraagstukken van morgen. Daarom zijn er intermediairs nodig die praktijkvraagstukken weten te duiden en kennis aan te dragen ter beantwoording van deze vragen. Daar zet Aizen zich voor in, op de terreinen governance, leiderschap, organisatie en selectie, met name in de sectoren onderwijs en zorg.

De naam Aizen

Aizen is een van de Japanse Wijsheidsgoden in de Buddhistische traditie. Hoewel zijn voorkomen gemeen en onvriendelijk is, heeft Aizen juist compassie voor mensen, en helpt ze om hun eigen moeilijkheden te overwinnen. Aizen staat voor transformatie van fysieke en intellectuele verlangens door passie, op weg naar verlichting. Dit verlangen heeft lang in mij gehuisd. Reflectie en zelfinzicht bleken voor mij belangrijke instrumenten om mijn hang naar kennis om te zetten naar mijn passie, kunnen bijdragen aan het inzichtelijk maken van vraagstukken, vooral op het gebied van governance, leiderschap en organisatie.

Ik heb de naam ook om een andere reden gekozen. Het is een verwijzing naar de antagonist in de manga en anime serie Bleach. Dit is een ode aan Edwin, een goede vriend, die fan was van deze manga en in 2015 plotseling kwam te overlijden. De antagonist Aizen is in staat mensen een alternatieve realiteit te laten zien. Dit is wat ik ook wil bereiken, door nieuwe inzichten, zodat organisaties beter in staat zijn doelen te bereiken. 

Mijn professionele achtergrond

Na mijn middelbare school in Raalte, heb ik een doctoraal opleiding economie afgerond, met specialisatie in ondernemerschap en strategie. In mijn afstudeeronderzoek heb ik gekeken naar de invloed van een grootschalige onderwijs- en organisatieverandering op de motivatie van docenten aan een hogeschool. Vervolgens heb ik gewerkt als beleidsonderzoeker en –adviseur in het onderwijsveld, met name het middelbaar beroepsonderwijs. Ik ben daarna mijn promotieonderzoek gaan doen, en ben in juli 2019 gepromoveerd in de sociale wetenschappen met mijn proefschrift ‘Op zoek naar leiderschap: de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie’. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als als controller en leidinggevende in een non-profit organisatie, die zich inzet voor jongeren met leerproblemen en verstandelijke beperking om ze te begeleiden naar een diploma en naar werk. Tot slot heb ik diverse toezichthoudende functies bekleed, en bekleed deze nog steeds.

 

 

Wilt u meer willen weten over Aizen, en wat Aizen voor u kan betekenen, neem dan contact op met Morris Oosterling op morris@aizen.nl of 06-45486116.