Vandaag is de eerste dag van een nieuwe start. Ik heb mijn baan opgezegd om zelfstandig ondernemer te zijn, en zonder opdracht is dat erg spannend en best onzeker. De dag ligt aan mijn voeten, en ik moet er zelf iets van maken. De komende weken staan in het teken van ontwikkeling van het bedrijf, van het verder uitdiepen van de missie van Aizen Wetenschap in Bedrijf. Een van de dingen die ik wil doen, is inzichten bieden. Inzichten, waarmee organisaties en leiders hun doelen beter weten te bereiken. Vandaag daartoe een persoonlijk blog, waarin ik mijn eigen stap naar het ondernemerschap uitlicht.

“Zonder iets belangrijks op het spel te zetten, zul je in het leven nooit groots winnen.” Deze quote kwam ik vandaag tegen, en is zeer op mij van toepassing. In de afgelopen maanden heb ik menigmaal te horen gekregen dat het zo dapper is om deze stap te zetten. Volgens mij is de essentie in deze quote het durven toelaten van onzekerheid, van het niet weten wat de uitkomst van je acties is. In een wereld die steeds sneller verandert, waarin we weten dat we het merendeel van de dingen die gebeuren niet in de hand hebben, en gebeurtenissen pijlsnel kunnen leiden tot radicale veranderingen, is onzekerheid een steeds groter onderdeel van ons leven geworden.

In mijn beleving zijn er twee manieren om om te gaan met deze toegenomen onzekerheid. Je trekt je terug in een veilige haven, met vertrouwde mensen, die net als jij denken, en vertrouwde activiteiten, waardoor je denkt te weten hoe de toekomst er voor je uit zal zien. Deze struisvogel tactiek zorgt er niet voor dat de veranderingen niet plaatsvinden, of dat je er geen last van hebt, maar in elk geval geeft het je een rustgevend en prettig gevoel.

Aan mij is een dergelijke houding niet besteed. Jammer genoeg, denk ik er soms ook achteraan. Ik heb in mijn leven geleerd om aandacht te besteden aan mijn innerlijke leven. Ik wil niet net doen of er geen onzekerheid bestaat, ik wil het tot me door laten dringen en bewust keuzes maken, bewust leven. Om dit te kunnen heb ik vele jaren mijn zelfbewustzijn getraind en getraind, tot ik nu niet langer hoef na te denken over bepaalde keuzes die ik wil maken. Hierdoor heb ik vaker keuzes kunnen maken die moeilijk waren, maar ook de moeite waard. Ik hoop dat dit ook voor mijn huidige stap zal gelden. Alleen de tijd zal het leren of ik succesvol zal zijn, hoe dan ook ga ik veel leren en mezelf op een andere manier ontwikkelen. Daar kijk ik naar uit.

Volgens mij gaat deze manier van denken evenzogoed op voor leiderschap in organisaties. Als leider, zij het teamleider, manager, directeur, bestuurder, of toezichthouder, ben je de eerste naar wie gekeken wordt als onzekere situaties zich voordoen. Er wordt verwacht dat je een antwoord hebt en richting geeft. Juist voor een leider is het essentieel om geen struisvogel tactiek te gebruiken, maar om voorop te gaan en te leiden. Een goede leider is zich bewust van de voorbeeldrol die hij of zij heeft, en gaat hier zelfbewust mee om. Hiermee laat de leider als eerste de onzekerheid toe en dit vraagt om een enorme hoeveelheid moed.

Daarom de titel van dit eerste blog. Moed is de essentie van leiderschap.

Wil je meer weten over moedig leiderschap, dan raad ik je aan het boek ‘Durf te leiden. De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders’ van Brené Brown te lezen. In mijn volgende column ga ik hier ook verder op in. Ik zal vanaf nu geregeld columns schrijven, waarin ik wetenschappelijke kennis als basis gebruik voor praktische inzichten over governance, leiderschap, organisatie en selectie.

Wilt u handvatten om een moediger leider te zijn, wilt u weten hoe uw organisatie kan profiteren van het gedachtegoed van Brené Brown, laat me dit hieronder weten. Ik ben ook benieuwd: wanneer heeft u een bewuste keuze gemaakt die goed is uitgepakt?