Leidinggevende Medewerker Interactie Inventarisatie (LMII)

Wat is de Leidinggevende Medewerker Interactie Inventarisatie (LMII)?

De Leidinggevende Medewerker Interactie Inventarisatie (LMII) is een onderzoek naar het gewenste en gehanteerde leiderschap in uw organisatie en kan individueel of in de hele organisatie worden uitgevoerd. De vragenlijst zijn gebaseerd op diverse wetenschappelijke theorieën en modellen (o.a. House, 1974; Kampen, 2012; Goleman, 2013; Van Vugt, 2019; Ashton & Lee, 2009).

 

Hoe werkt de LMII?

De LMII wordt uitgevoerd met een 360° methodiek, en bestaat uit een aantal stappen. In eerste instantie wordt een vragenlijst uitgezet onder de leidinggevende en de medewerkers die direct onder de leidinggevende werken. Hieruit ontstaat inzicht in de mate waarin het leiderschap aansluit bij de wat medewerkers nodig hebben, waar de kracht van de leidinggevende ligt en waar de leidinggevende zich (mogelijk) nog in dient te ontwikkelen. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden aangevuld met interviews met de leidinggevende en met enkele mensen met wie hij/zij nauw samenwerkt. Deze interviews volgen de methodiek van de ‘dynamic inquiry’, een veelgebruikte methodiek om diepgaande vraaggesprekken te houden.

 

Waarom de LMII laten uitvoeren?

De wereld is globaler en mensen zijn veel meer en makkelijker verbonden met elkaar. Meer dan ooit ervaren medewerkers mobiliteit en zijn zij in steeds mindere mate gebonden aan een organisatie. Een hele nieuwe generatie voelt zich meer verbonden met het werk dat ze doen, dan met de organisatie waar ze voor werken. Dit betekent ook dat de verwachtingen van het leiderschap in organisaties verandert. Mensen zijn niet veroordeeld tot hun werkgever. Er is een gebrek aan goed personeel in veel sectoren. Dit maakt eens te meer duidelijk dat organisaties gebaat zijn bij het kunnen aantrekken, maar vooral ook het behouden van talent.

Leiders zijn daartoe essentieel. Mensen komen voor de organisatie en het werk, mensen verlaten de organisatie vanwege hun baas. Bijvoorbeeld leiders met een dubbele moraal, kleinerend of narcistisch gedrag. Ook leiders die vanuit oude paradigma’s werken en hun machtspositie gebruiken om bepaald gedrag van medewerkers af te dwingen (directief leiderschap), of deadlines te stellen en medewerkers hieraan houden (tempo bepalend leiderschap), zullen merken dat hun gedrag over de linie niet leidt tot de gewenste effecten, zelfs contra-productief is, en bovendien medewerkers wegjaagt.

Daarom moeten leiders integer zijn en invloed uitoefenen, zodat medewerkers de leider willen volgen en hun werk willen uitvoeren. Er zijn verschillende manieren om hier vorm en inhoud aan te geven. In quickscan gebruik ik een speciaal ontwikkeld model om te onderzoeken in hoeverre uw leiderschap resoneert en past binnen uw team en organisatie.

Nu is een belangrijke tegenwerping die ik vaker hoor, dat u allang weet dat u een goede leidinggevende bent, dat iedereen tevreden is, en dit onderzoek niet nodig is. Mijn reactie hierop is dat op het moment dat u leidinggevende werd, uw medewerkers om tal van redenen niet meer alles met u delen. Dit wordt wel de ‘CEO disease’ genoemd. Mijn aanbod is daarom ook dat als er werkelijk niks naar voren komt uit de LMII, ik de kosten draag en u dus niet hoeft te betalen voor het onderzoek.

 

Wat is het resultaat van de LMII individueel?

De LMII biedt inzicht in uw leiderschap en geeft bovendien direct concrete handvatten voor verbetering. Naast een rapport met bevindingen, volgt altijd een gesprek waarin ik een terugkoppeling geef van de resultaten, bespreek hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden, en welke vervolgstappen u kunt zetten.

 

Waarom de LMII in de hele organisatie laten uitvoeren? 

Leiderschap heeft niet alleen een essentiële invloed op individuele medewerkers of teams, maar ook op de cultuur in de organisatie. Merkt u dat er in uw organisatie veel geklaagd wordt, er geen positieve sfeer hangt, er nooit wordt gelachen, resultaten tegenvallen, innovatie niet wordt gedragen, uw organisatie verandermoe is, of het duidelijk is dat enkele leiders in uw organisatie disfunctioneel zijn, dan bieden de handvatten voor verbetering uit een individuele LMII waarschijnlijk onvoldoende om de veranderingen teweeg te brengen die nodig zijn voor een opwaartse spiraal van positiviteit, energie en creativiteit in de gehele organisatie. Jammergenoeg blijkt het niet zo te zijn dat als een schaap over de dam is, en beter leiderschap laat zien, de rest  zal volgen. Er is dan een onderzoek en advies nodig ten aanzien van de gehele leiderschapscultuur. Deze cultuur wordt achterhaald door een LMII in de organisatie, en biedt inzicht in het leiderschap van alle leiders in de organisatie, en de dynamiek en interactie die dit teweegbrengt in de organisatie

 

Wat is het resultaat van de LMII in de organisatie?

De LMII biedt op deze manier ingezet inzicht in de leiderschapscultuur en geeft bovendien direct concrete handvatten voor verbetering. Naast een rapport met bevindingen, volgt altijd een gesprek waarin ik een terugkoppeling geef van de resultaten, bespreek hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden, en welke vervolgstappen de organisatie kan zetten.

 

 

Wilt u meer willen weten over Aizen, en wat Aizen voor u kan betekenen, neem dan contact op met Morris Oosterling op morris@aizen.nl of 06-45486116.