Leiderschap

Leiderschap is niet iets wat je hebt, maar iets wat je dagelijks doet. Het gaat over interactie tussen leidinggevenden en over de wijze waarop je als leidinggevende interacteert met de mensen aan wie je leiding geeft. Waarden spelen daar een belangrijke rol in. 

Er is al veel geschreven over leiderschap en welke stijlen al dan niet succesvol zijn in diverse situaties. Aizen maakt gebruik van de kennis over onder meer dienend, transactioneel, transformationeel, laissez-faire, directief, adaptief, ecologisch, dialogisch, democratisch en commanderend leiderschap. 

Goed leiderschap leidt tot meer werkgeluk en plezier, betere en meer pure, authentieke communicatie en meer verbondenheid. Dit leidt tot meer energie, creativiteit en productiviteit.

Aizen stimuleert en ondersteunt ontwikkeling van leiderschap door middel van:

MD voor het MT

De ontwikkeling (Management Development, MD) van een team van leidinggevenden (Management Team, MT) heeft als doelen: elkaar als collega en als mens beter leren kennen, de gelijk gerichtheid vergroten (‘het MT als team’), de manier van werken goed met elkaar afstemmen (‘gezamenlijk doelen realiseren’) en duidelijkheid verschaffen in rollen en uitvoering (effectiviteit vergroten).

 Een MD traject kan worden vormgegeven als een combinatie van strategiedagen, scholingsdagen, teamcoaching, intervisie en individuele coaching en is bedoeld voor startende teams, vastgelopen teams en teams die bestaande patronen willen doorbreken.

Training Waardenvol Leiderschap

Waarden spelen een cruciale rol in leiderschap.
Communicatie, invloed, macht en samenwerking zijn thema’s die bepalen of en wanneer bepaald leiderschap effectief is of kan zijn. Het is niet makkelijk om een goede leider te zijn. Een training waarin wetenschappelijke kennis en persoonlijke reflectie worden afgewisseld draagt bij aan jouw zelfvertrouwen en effectiviteit als (toekomstig) leider.

Er zijn diverse opties, voor meer ervaren leidinggevenden, startend leidinggevenden en  professionals met ambitie om leidinggevende te worden.

Coaching van leidinggevenden

De kracht van individuele coaching is om kennis op een
gerichte manier om te zetten in nieuwe gedachtes, nieuw gedrag en nieuwe routines, zodat je succesvoller in je functie kunt staan.

Individuele coaching is voor ervaren en startend leidinggevenden die hun leiderschap naar een hoger niveau willen trekken.

Testimonials

“Voor mij was het allerbelangrijkste dat Morris mij het gevoel gaf dat ik werkelijk alles mocht en kon zeggen … De gesprekken die ik met Morris heb gehad hebben mij inzichten, vaardigheden en een vergroot zelfvertrouwen opgeleverd. De kracht van Morris is voor mij vooral zijn oprechte nieuwsgierigheid en zijn talent om écht te luisteren gecombineerd met een grote kennis over organisatiestructuren en veranderingsprocessen.”
ted kloosterboer
Directeur Stichting Praat
“Ik heb je coaching als een positieve bijdrage in mijn ontwikkeling als leidinggevende ervaren … Als mens ben je puur, eerlijk en betrouwbaar. Er ontstond snel een vertrouwensband tussen ons, waardoor we snel de diepte in konden gaan. Het lukte je om mijn reflecterend vermogen te vergroten, door me regelmatig een spiegel voor te houden. Naast dat je de vaardigheden voor coaching beheerst, heb je ook kennis van onderwijsorganisaties, waardoor je de concrete situaties waarover we spraken begreep en kon doorvragen. Bedankt voor je coaching!”
Thomas Klein
Directeur Mondial College
“De gesprekken heb ik als zeer waardevol ervaren! Morris heeft zich heel goed verdiept in mij als persoon. Dat voelde goed, omdat ik het niet gewend was dat anderen zich op zo’n intensieve manier bezighouden met mijn motivatie, beweegredenen en problemen die ik ervaar als startend leidinggevende … Samenvattend kan ik zeggen dat de gesprekken in een heel fijne sfeer zijn gevoerd, dat de inzet die Morris heeft gedaan een duidelijke bijdrage heeft gehad in mijn inzicht en mogelijkheden die ik als startend leidinggevende ervaar.”
Ferry huijbers
vestigingscoördinator Kempenhorst College

Wil je weten wat Aizen voor jou kan betekenen?