Kennisontwikkeling

Wetenschap kan op verschillende manieren in bedrijf worden gebracht, dit is de kern van advisering. Aizen doet ook praktijkgericht onderzoek, gebaseerd op wetenschappelijke technieken. Dit betekent dat er bewezen methodes op een verantwoorde wijze worden ingezet om die kennis boven tafel te krijgen die nodig is om verbeteringen in bestaande praktijken te verwezenlijken.

 

Op welke onderwerpen richt onderzoek van Aizen zich?

 • Governance: toezicht en besturing van non-profit organisaties
 • Selectie van bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden in non-profit organisaties
 • Kwaliteit en effectiviteit van leiderschap (zie ook Leidinggevende Medewerker Interactie Inventarisatie)
 • Kwaliteitsmanagement en innovatie in het onderwijs
 • Organisatie van onderwijs (o.a. flexibilisering van onderwijs)

 

Welke methodes gebruikt Aizen om informatie boven tafel te krijgen?

 • Literatuurstudie
 • Deskresearch/ documentenanalyse
 • Interview
 • Observatie
 • Vragenlijstonderzoek
 • Monitoronderzoek
 • Case study onderzoek
 • Effectmeting
 • Scenario analyse

 

Afhankelijk van de vraag maak ik een op maat gemaakte offerte, waarin ik een duidelijke uitwerking geef van de onderzoeksaanpak, de planning en de benodigde tijdsinvestering. Voorbeelden van onderzoeken waar ik in het verleden aan heb meegewerkt zijn hier te vinden.

Wilt u meer willen weten over Aizen, en wat Aizen voor u kan betekenen, neem dan contact op met Morris Oosterling op morris@aizen.nl of 06-45486116.