Aizen Wetenschap in Bedrijf

Ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van schoolplannen

Scholen worstelen met diverse strategische vraagstukken, zoals:

  • Welke doelen stellen we voor onszelf in ons nieuwe schoolplan?
  • Hoe betrekken we docenten, leerlingen en ouders meer bij de ontwikkeling van ons schoolplan?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de doelen uit ons schoolplan werkelijk gaan leven in de school?
  • Hoe kunnen we kwalitatief goed onderwijs blijven bieden met de krimp die op ons afkomt?
  • Hoe kunnen we inzichtelijk maken wat onze meerwaarde voor onze leerlingen is, buiten alle cijfers en rendementen om?

Aizen ondersteunt scholen bij dergelijke vraagstukken aan de hand van diverse methodieken, zoals vierde generatie evaluatie, scenario-analyse of de Dephi-methode.

Onderzoek naar resultaten van interventies

In scholen vinden continu kleine en grote veranderingen plaats. Dat is ook belangrijk, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er van het onderwijs verwacht wordt. Het is belangrijk om ook te monitoren of ook de resultaten worden behaald die hiervan verwacht mogen worden.

Aizen ondersteunt scholen bij het uitvoeren van dergelijk onderzoek, of voert het desgewenst volledig uit. 

Ondersteuning bij werving en selectie

In veel gevallen wordt (executive) search tegenwoordig als uitgangspunt genomen als er nieuwe leidinggevenden moeten worden aangetrokken. Het blijkt echter dat opvolging in de meeste gevallen tot meer succes leidt. Aizen ondersteunt scholen bij het opstellen van een functieprofiel dat recht doet aan de vraagstukken binnen de school: niet een dertien in het dozijn profiel.

Aizen ondersteunt bovendien bij het opstellen van opvolgingsbeleid, waarbij de ontwikkelmogelijkheden van medewerkers in kaart worden gebracht, en de doorgroei intern wordt gefaciliteerd.

Indien gewenst ondersteunt Aizen ook externe werving- en selectieprocedures, met name op het niveau van school- en teamleiders.

Trainingen, workshops en masterclasses 

Aizen zorgt voor interactieve kennisoverdracht om bij te dragen aan betrokken leiderschap in scholen. Trainingen, workshops en masterclasses zijn een slimme en leuke manier om je kennis en inzicht in leiderschap en selectie te vergroten. Aizen verzorgt bijvoorbeeld:

  • Workshop Succesvol een leider selecteren, waarin ik de keuzes en valkuilen in werving en selectie bespreek. U krijgt duidelijke handvatten over hoe uw selectieproces beter kan;
  • Training Teamleiderschap in het VO, waarin ik docenten meeneem in theorie en praktijk van teamleiderschap, de volgende stap in hun carrière;
  • Masterclass Emotionele intelligentie in leiderschap, waarin ik deelnemers inzicht biedt het proces waarmee het leiderschap in hun school (verder) versterkt kan worden;
  • Workshop Teamontwikkeling en leiderschap, waarin ik een relatie leg tussen het leiderschap in de school, de cultuur in het team, en de effectiviteit van het team. Ik geef praktische handvatten voor verdere ontwikkeling mee;
  • Masterclass Persoonlijk leiderschap, waarin ik met deelnemers stilsta bij hun eigen ontwikkeling als leider, de belangrijkste zaken die verandering kunnen brengen en wat deelnemers daarbij kan tegenhouden. We gaan ook aan de slag, om zelf de volgende stappen te kunnen zetten.

Coaching

De kracht van coaching is om kennis op een gerichte manier om te zetten in nieuwe gedachtes, nieuw gedrag en nieuwe routines, zodat je succesvoller in je functie kunt staan. Mijn aanpak bestaat uit het bespreken van jouw doelen in het eerste gesprek, wat jij wilt bereiken met de coaching sessies.

In de opvolgende sessies gaan we een-op-een aan de slag met een op maat programma van gesprekken, opdrachten en werksessies. Huiswerkopdrachten kunnen tot de mogelijkheden behoren, waardoor we het maximale uit de sessies kunnen halen. Individuele coaching is voor jou het beste als je helderheid wilt krijgen over de vragen die je jezelf eigenlijk stelt, je hulp nodig hebt om je doelen te bereiken, of inzichten nodig hebt om je leiderschap naar een hoger niveau te trekken.

Wil je meer weten over wat Aizen voor jou kan betekenen, neem dan contact op via morris@aizen.nl of 06-45486116.